Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Maandag 20 mei 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?Het Vlaams Parlement keurde op 21.11.2018 het decreet over de gebouwenpas goed. Is dat ook een document dat u als eigenaar of vastgoedmakelaar direct van nut kan zijn? Wie kan het raadplegen en wat vindt u er allemaal terug?
Nieuwe regeling rond gebouwenpas
Wat is een gebouwenpas?Even opfrissen... De gebouwenpas komt er kortweg op neer dat alle belangrijke attesten en documenten per gebouw binnenkort op één website terug te vinden zijn. Het gaat vooral om informatie die u nodig heeft om een gebouw te verkopen, verbouwen of verhuren. Het Vlaams Parlement keurde op 21.11.2018 hierover een decreet goed.

Het begint wél klein... De nieuwe website ( https://woningpas.vlaanderen.be/ ) staat al wel online, maar momenteel is er nog niets op te vinden. Er zou nu wel in een stroomversnelling informatie beschikbaar komen... Volgens deze website zou de woningpas nog gelanceerd worden in het najaar van 2018. Dan moeten ze nu wel snel zijn...

Eerst de woningpas. De gebouwenpas zal in fases ingevoerd worden. De Vlaamse wetgever beperkt in eerste instantie het toepassingsgebied van de gebouwenpas tot woningen. Om die reden spreekt het decreet ook over de ‘woningpas’.

Goed om te weten. Het begrip woningen wordt niet gedefinieerd in het decreet. Uit een conceptnota van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat de woningpas focust op woonentiteiten, zijnde gebouwen met een residentiële bestemming. Een woningpas zal opgemaakt worden per gebouweenheid, bv. per appartement in een appartementsgebouw.

Later voor alle gebouwen. Op termijn zal de gebouwenpas ook ingevoerd worden voor andere gebouwen dan residentiële woningen, denk maar aan een kantoorgebouw, een winkelpand, …

Welke informatie vindt u er terug?
Ook hier begint het klein... Initieel zal de gebouwenpas attesten, keuringen en technische gegevens (bv. het energieprestatiecertificaat en de EPB-aangifte) van de woning bevatten.

Alles over gebouw, grond en omgeving. In een latere fase zal de gebouwenpas uitgebreid worden met andere informatie, o.a. premies, vergunningen, het bodemattest, een tool voor woningkwaliteit en renovatieadvies. Het doel is om op termijn een zo integraal en volledig mogelijk dossier bij te houden over ieder gebouw en zijn omgeving.

Let op! Er is één uitzondering: in de gebouwenpas worden noch gegevens over personen noch over lopende procedures met de diensten van de overheid getoond.

Wie kan die gegevens raadplegen?
Eerst: enkel de eigenaar. Het decreet bepaalt uitdrukkelijk wie toegang heeft tot de inhoud van de woningpas. Dit wordt initieel beperkt tot de houder van het zakelijk recht met betrekking tot zijn gebouw of grond en de omgeving. Hij zal ook de gebouwenpas van zijn gebouw of grond kunnen aanvullen met informatie.

Tip. Als eigenaar zal u kunnen inloggen via een kaartlezer en eID of met een token.

Later kan eigenaar dit openstellen... Het is de bedoeling dat de eigenaar nadien die informatie ook ruimer kan openstellen, voor bv. vastgoedmakelaar en ook voor bv. kandidaat-kopers. Ook dat zal echter in eerste instantie nog niet voorzien zijn.

Op korte termijn kunt u als eigenaar beperkte informatie zoals het energieprestatiecertificaat terugvinden op https://woningpas.vlaanderen.be .

Bron: Tips en advies


Andere nieuwsberichten:


 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer