Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Maandag 20 mei 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?Enkele weken geleden kon je in de pers lezen dat je huurders voortaan een huisdier zouden mogen houden.

Maar is deze informatie wel correct? Moet je nu inderdaad aanvaarden dat je huurders een hond of kat hebben?

De meeste verhuurders zijn er niet echt voorstander van dat hun huurder huisdieren houdt in de woning die ze verhuren. Zo’n dier kan nu eenmaal schade toebrengen aan het pand. Bovendien kunnen ze wel wat hinder veroorzaken voor buren. Maar kan je als verhuurder je huurder nog een verbod opleggen om een huisdier te houden?

Er verandert nauwelijks iets
Ondanks wat er in de pers stond is er niet echt veel veranderd. Zo kwam er bijvoorbeeld geen nieuwe wettelijke regeling die zegt dat een huurder voortaan wel degelijk huisdieren mag houden. Het enige wat er gebeurde was dat minister Weyts met de organisatie ‘Verenigde Eigenaars’ overeenkwam dat zij de modelclausule rond huisdieren in hun huurcontract licht zouden aanpassen. De ganse heisa in de pers was dan ook op zijn zachtst gezegd ‘overdreven’.
• Een absoluut verbod opnemen?
Je kan als verhuurder in de huurovereenkomst je huurder dus nog altijd verbieden om een huisdier te houden. Weet wel dat de kans reëel is dat bij een discussie voor de rechtbank de rechter zo’n clausule ongeldig zal verklaren. Heel wat rechters zijn namelijk van mening dat zo’n verbod strijdig is met het recht op eerbiediging van het privéleven van je huurder.
Wil je toch een absoluut verbod opnemen motiveer dan in het huurcontract waarom je dat doet. Zo kan je er bv. op wijzen dat het reglement van inwendige orde binnen het appartementsgebouw waarbinnen je verhuurt het houden van huisdieren verbiedt.
Je kan er ook bv. op wijzen dat je woning of appartement niet geschikt is voor huisdieren omwille van de luxueuze en delicate bouwmaterialen die werden gebruikt, omwille van de inrichting van de tuin, omwille van de beperkte ruimte die er is binnen het verhuurde pand enz.
• Toestemming vragen
Je kan in het huurcontract ook een bepaling zetten dat je huurder je toestemming moet vragen vooraleer hij een huisdier mag houden. Zo’n bepaling is vaak al van aard om je huurder de vraag maar niet te doen stellen.
Vraagt je huurder het toch, dan kan je die toestemming niet zomaar weigeren. Je kan dat wel doen als je woning of appartement niet geschikt is om huisdieren te houden of als het houden van huisdieren bv. verboden wordt in het gebouw waarbinnen je verhuurt. Ook als het gaat om een hinderlijk huisdier (bv. een zeer grote hond in een klein appartement) kan je weigeren om op de vraag in te gaan.
• Er is schade
Als het huisdier van je huurder schade veroorzaakt aan je pand kan je vragen dat je huurder deze schade vergoedt. Zorg er wel voor dat je over een omstandige en tegensprekelijke plaatsbeschrijving beschikt zodat je de schade kan aantonen.
Zet in het huurcontract verder een bepaling dat je bij schade of bij klachten van je buren het recht hebt om terug te komen op je eventuele toestemming om een huisdier te houden.
BRON: Invester 24/09/2018


Andere nieuwsberichten:


 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer