Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Woensdag 17 juli 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Uw huurder heeft last van uw andere huurders...


Uw huurder klaagt steen en been over de lawaaioverlast die enkele andere huurders in het gebouw veroorzaken. Hij dreigt om die reden zijn huurcontract zonder meer stop te zetten. Kan dat inderdaad?
Overlast in het gebouw
Is dat ook uw probleem? Uw huurder laat weten dat zijn ‘rustig genot’ verstoord wordt door de medebewoners in het appartementsgebouw. Hij kan door die overlast onmogelijk verder huren en dreigt ermee om om die reden het huurcontract te laten ontbinden.

Is dat wel uw zaak als verhuurder? Meestal niet. U kunt daar op zich als verhuurder immers weinig tegen ondernemen.

Ze moeten dat zelf oplossen! U kunt uw huurder erop wijzen dat hij zelf kan optreden en desnoods de buren zelf kan dagvaarden op basis van burenhinder of eventueel ook onrechtmatige daad als er schade is (art. 1382 BW) .

Zo ver gaat dat ‘rustig genot’ gelukkig niet. U moet als verhuurder zorgen voor een ‘rustig genot’. U moet dus gelukkig niet instaan voor overlast die anderen veroorzaken, zoals bv. bij burenhinder.

Tip. Hetzelfde geldt als aannemers bij uw buren aan het werk zijn. Heeft uw huurder hinder of overlast door dergelijke werken die bv. veel lawaai veroorzaken, dan moet hij maar zelf die buren of aannemers aanspreken. Dat hoeft u niet in zijn plaats te doen. U staat m.a.w. enkel in voor overlast die u zelf in de hand heeft bv. door werken die u zelf aan het pand laat uitvoeren.

Als hij weg wil, moet hij een opzeg geven. Dat uw huurder hinder ondervindt verandert m.a.w. niets aan de gewone spelregels van de huur. Wil uw huurder echt vertrekken doordat hij de overlast niet langer kan verdragen, dan moet hij dus een opzeg geven. U kunt in dat geval eventueel ook de in de wet voorziene vergoeding vragen indien hij opzegt tijdens de eerste drie jaar van een negenjarig huurcontract.

Anders als het ook uw huurders zijn?
Verandert dat de situatie? Het is immers ook mogelijk dat ook de buren die uw huurder storen uw eigen huurders zijn. Dat is bv. het geval indien u meerdere appartementen of studentenkamers in één gebouw verhuurt.

De huurder kan verwachten dat u optreedt. In het verleden oordeelde de rechter al eens dat de huurder in dat geval wel mag verwachten dat u maatregelen neemt om die hinder te beperken.

Tip. Dat kan bv. door een brief te sturen aan die huurder waarin u hem/haar vraagt om de overlast te beëindigen. Laat weten dat u stappen onderneemt als hij/zij dit niet doet. Veel meer kunt u in eerste instantie niet doen. U moet immers al een heel dossier kunnen voorleggen bv. brieven die u stuurde, verklaringen van de buren, de tussenkomst van de politie, ... eer u effectief als verhuurder aan de rechter kunt vragen om een storende buur eruit te zetten.

Let op! Treedt u niet op, dan kan de huurder die overlast eventueel wel inroepen om het contract te laten ontbinden (vred. Oudenaarde, 13.11.2014) .

Direct de ontbinding vragen?Dat gaat te ver... Onlangs wilde een student in een studentengebouw zijn huur ontbinden omdat de andere studenten te veel overlast veroorzaakten. De rechter vond dat het te ver ging om om die reden het huurcontract te ontbinden. De verhuurder moest niet instaan voor de storingen door de andere huurders, vond de rechter (vred. Geel, 07.02.2017) .

Heeft de huurder last van de buren die te veel lawaai maken, dan is dat in principe niet uw zaak als verhuurder en moet hij dat zelf oplossen. Zijn die storende buren ook uw huurders, dan mag hij wel verwachten dat u optreedt, maar direct om die reden de ontbinding vragen gaat te ver, oordeelde de rechter onlangs.

bron: Tips en advies


Andere nieuwsberichten:


 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer