Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?


Nu de rente laag blijft staan, overweegt u ook om uw oude woonbonuslening te herfinancieren. Hoe zit het echter op fiscaal vlak met een herfinanciering en wat als u iets wilt bijlenen of de looptijd van uw oorspronkelijke lening wilt verlengen?
Herfinancieren, hoe zit dat fiscaal?
Herfinancieringslening is een nieuwe lening. Inderdaad, want een herfinanciering komt erop neer dat u het openstaande saldo van uw bestaande lening aflost met een nieuwe lening, waarvoor een lagere rentevoet geldt. Vraag is dan ook of u vanuit fiscaal oogpunt ‘vertrekt’ van een nieuwe lening van 2016 of niet?
Fiscaal telt uw oorspronkelijke lening. Uw herfinancieringslening blijft de fiscale regels volgen die van toepassing zijn op uw oorspronkelijke lening. Een woonbonuslening van bv. 2008 die u nu in 2016 herfinanciert, zal dus recht geven op het voordeel van de ‘oude’ woonbonus tegen de voorwaarden die in 2008 van toepassing waren.
Let op! Door te herfinancieren krijgt u niet nog eens de tienjarige toeslag van € 760.
Wat als u iets extra bijleent?
Bijlenen voor uw overstapkosten? Stapt u voor de herfinanciering over naar een andere bank, dan kunnen daar behoorlijk wat extra kosten bij komen kijken. Leent u die kosten ook mee, dan zal uw herfinancieringslening wat groter zijn dan het openstaande saldo van de oude lening.
Hoe zit dat fiscaal? De mee geleende herfinancieringskosten leveren geen fiscaal voordeel op. Uw kapitaalaflossingen, de interesten en eventueel de premie schuldsaldoverzekering leveren dus maar een fiscaal voordeel op a rato van het openstaande saldo van de oorspronkelijke lening.
Bijlenen voor een renovatie? Leent u n.a.v. de herfinanciering ook nog wat extra om bv. een verbouwing te bekostigen, dan kan dat. Dat extra bedrag is dan fiscaal wel een nieuwe lening!
Fiscaal moet u kiezen. Het voordeel van de oude woonbonus (lening gesloten vóór 2016) is nl. niet combineerbaar met dat van de nieuwe woonbonus (leningen vanaf 2016)! Vaak kiest u er het best voor om uw oude geherfinancierde lening verder te blijven inbrengen en m.a.w. de woonbonus voor de nieuwe renovatielening van 2016 te laten vallen. De oude woonbonus geldt immers voor een basisbedrag van € 2.280 en levert een fiscaal voordeel op tegen het hoogste tarief, terwijl de nieuwe woonbonus beperkt is tot € 1.520 (basisbedrag) en maar verrekend wordt tegen 40%.
Tip. Voor het maken van uw keuze houdt u wel het best rekening met de looptijd van de leningen.
Wat als u de looptijd verlengt?
Minder aflossen en langer fiscaal voordeel. Twee vliegen in één klap dus. Niet alleen betaalt u zo maandelijks minder terug, u profiteert ook nog wat langer van het fiscaal voordeliger stelsel van de oude woonbonus! U houdt immers zelf uw fiscaal voordeel wat langer in leven...
Waals gewest laat dat niet meer toe. Is de eigen woning waarop de lening betrekking heeft gelegen in het Waals gewest, dan werkt die ‘truc’ niet meer. Elke lening gesloten sinds 01.11.2015 die de looptijd van een oude lening verlengt, is immers niet meer tegenstelbaar aan de fiscus, lees: verlengen van de looptijd levert u dus geen extra voordeel meer op.
Tip. In Vlaanderen en Brussel kan dat wel nog! Bij de herziening uw initiële looptijd van 20 jaar op bv. 25 jaar zetten, levert u wel nog vijf jaar langer het fiscaal voordeel van de oude woonbonus op.
Een herfinancieringslening volgt het fiscaal regime van uw oude lening. Leent u echter meer dan het saldo, dan is dat surplus een nieuwe lening en moet u kiezen welke van de twee u inbrengt. Uw lening verlengen om zo langer het fiscaal voordeel te krijgen kan enkel nog in het Vlaams en Brussels gewest.
Bron: Tips en advies 15/06/2016


Andere nieuwsberichten:


 • Wegvallen woonbonus versus verlagen registratierecht

  Lees meer
 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer