Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?
Verhuurt u aan een student, dan gelden de gewone regels van woninghuur meestal niet. Met welke spelregels moet u dan wel rekening houden? Hoe zit het met de huurwaarborg en de taks voor een tweede verblijf?

Welke spelregels?

Gaat niet om woninghuur... Aangezien de studenten hun hoofdverblijfplaats doorgaans bij hun ouders behouden, gelden de strikte spelregels inzake woninghuur niet voor studenten.

Tip. Voorzie het best uitdrukkelijk in het contract dat studenten hun hoofdverblijfplaats er niet mogen vestigen. Ze mogen zich m.a.w. niet inschrijven in het bevolkingsregister op dat adres. Een dergelijke clausule is echter maar geldig indien u de hoofdverblijfplaats uitdrukkelijk in het contract vermeldt en een motivatie vermeldt, bv. dat de bestemming studentenverhuur is en niet woninghuur.

Welke spelregels gelden er dan? De studentenkamers vallen onder het zgn. gemene huurrecht. Dit betekent dat u in zo’n huurcontract in principe vrij bent om zelf afspraken te maken. De regels die voorzien zijn in de wet, gelden enkel als er geen andere afspraken zijn.

Een huurwaarborg vragen? Aangezien zo’n contract onder het gemene recht valt, kan het bedrag van de huurwaarborg vrij bepaald worden. U hoeft de huurder dit ook niet op een geblokkeerde rekening te laten storten, maar u kunt vragen dat hij u dit stort of cash betaalt.

Ook bepaalde normen volgen? In het Vlaams gewest liggen er specifieke normen vast in de Vlaamse Wooncode. Die normen gelden ook indien er een student woont die er niet zijn hoofdverblijfplaats vestigt.

Let op! Indien er een functie (bad, douche, kookgelegenheid of toilet) in de kamer ontbreekt en men daarvoor collectieve voorzieningen moet gebruiken, dan gelden er specifieke normen in het zgn. Kamerdecreet.

Wat zegt de gemeente? Vergeet dat zeker niet na te kijken. Ook de gemeente kan immers bepaalde extra normen en regels vastleggen, bv. inzake brandveiligheid. Dat is bv. in Gent en Leuven het geval.

Ook een taks voor tweede verblijf?

Geen algemene regels. Heel wat Belgische gemeenten en provincies leggen een belasting op tweede verblijven op. Deze is meestal verschuldigd als de bewoner niet gedomicilieerd is in het pand. Of er in een taks voorzien is, hangt af van de plaats waar de studentenkamer gelegen is.

Concreet. In West-Vlaanderen bv. worden studentenkamers meestal vrijgesteld van de tweedeverblijftaks. In Leuven en Gent krijgt u een serieuze korting op de taks als het tweede verblijf bewoond wordt door een student.

Tip. Ga dus na in het reglement van de gemeente waar de kamer gelegen is, of er een taks betaald moet worden. Vraag eventueel aan de student een inschrijvingsbewijs van een onderwijsinrichting.

Wie betaalt? Ook dat is overal weer anders geregeld. In Antwerpen is het bv. zo dat de student de taks moet betalen als de kamer verhuurd is. Is de kamer niet verhuurd, dan moet de eigenaar de taks betalen. Meestal betaalt u als eigenaar van de woning deze belasting.

Doorrekenen aan huurder? Dat kan wel. Voorwaarde is dat u het feit dat u de taks tweede verblijf doorrekent, uitdrukkelijk voorziet in het huurcontract.

Op zich valt een huurcontract voor studenten onder de zgn. gemene huur waardoor u vrij bent om afspraken te maken rond de huurwaarborg en de opzeg. Wordt er een taks tweede verblijf opgelegd, dan kunt u in het huurcontract voorzien dat u de taks kunt doorrekenen aan uw huurder.


Andere nieuwsberichten:


 • Wegvallen woonbonus versus verlagen registratierecht

  Lees meer
 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer