Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?Indien uw huurder betalingsachterstallen heeft, vraagt hij u mogelijk om hiervoor een afbetalingsplan op te stellen of overweegt u om het zelf voor te stellen. Is dat een goed idee? Hoe voorkomt u dat u daarmee in de problemen komt?
Een huurder die u niet betaalt. Eens er huurachterstallen ontstaan, reageert u als verhuurder het best zo snel mogelijk.
Direct naar de rechter stappen? Dat is niet altijd het beste. Mogelijk gaat het om een tijdelijke tegenslag en kan de huurder zich herpakken. Mogelijk stelt hij zelf voor om de achterstallen geleidelijk aan te zuiveren boven op de lopende huur.
Is zon afbetalingsplan een goed idee? Eigenlijk wel. De meeste vrederechters zullen de huur maar ontbinden als er een redelijk groot saldo is (ten minste twee maanden achterstallige huur) n indien de huurder een redelijke kans kreeg om dit af te lossen. Het is dus wel een goed idee om hierover vooraf op papier al afspraken te maken.
Zo niet stelt de rechter het nadien voor. Indien u zelf geen afbetalingsplan voorstelde, is de kans groot dat de rechter er nadien zelf mee afkomt en de huurder een kans geeft om u alsnog te betalen. Indien u voordien reeds zelf een afbetalingsplan voorstelde aan de huurder, zal de rechter waarschijnlijk wl onmiddellijk een ontbinding uitspreken. Zo verliest u dus nadien minder tijd...
Wat houdt dat in? Zon afbetalingsplan houdt in dat u de huurder de kans geeft om binnen een bepaalde termijn de achterstallen aan te zuiveren, bv. binnen een termijn van zes of 12 maanden.
Wat als uw huurder het niet naleeft?
Wat dan? Standaard wordt in zon afbetalingsplan opgenomen dat als de huurder de afbetalingstermijnen niet volgt, het volledig verschuldigde saldo opeisbaar is. Hij verliest dan m.a.w. de gunst die u gaf om het saldo maand per maand aan te zuiveren.
Het huurcontract stopt dan? Gaat het om een afbetalingsplan dat de vrederechter voorstelt, dan kan die hierin een ontbindingsclausule opnemen. Daarin is voorzien dat als de huurder niet betaalt, de huur automatisch van rechtswege ontbonden wordt. Is dit voorzien, dan kunt u nadien zonder opnieuw naar de vrederechter te stappen uw huurder eruit zetten.
Tip. Dring eventueel zelf aan bij de vrederechter om in zon clausule te voorzien. Zo niet riskeert u dat de zaak nadien opnieuw moet voorkomen als uw huurder niet betaalt.
Anders voor een eigen afbetalingsplan? Ja! Indien u zelf een afbetalingsplan voorstelt, neemt u zon clausule het best niet op. U kunt de huur dan immers enkel stopzetten door een uitspraak van de vrederechter.
Let op! Onlangs besliste de rechter dat indien zon clausule toch voorzien is in het afbetalingsplan, dit enkel in het voordeel is van de huurder. Hij mag er dan van uitgaan dat hij zonder enige opzeg of vergoeding minnelijk de huur stop kan zetten (vred. Landen-Zoutleeuw, 16.05.2013) . Als verhuurder speelt dat dus enkel in uw nadeel...
Wat dan wel? Als de huurder niet tijdig betaalt, moet u in dat geval sowieso naar de rechter stappen die dan waarschijnlijk onmiddellijk een ontbinding van de huur zal uitspreken.
Een afbetalingsplan afspreken met uw huurder vr u naar de rechter gaat, kan handig zijn om te vermijden dat de zaak nadien langer aansleept. Voorzie in zon plan dat u zelf overeenkomt dan wel geen ontbindingsclausule. Uit een recente uitspraak blijkt immers dat dit als verhuurder in uw nadeel kan spelen.


Andere nieuwsberichten:


 • Wegvallen woonbonus versus verlagen registratierecht

  Lees meer
 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in Belgi vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vr het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer