Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Garantiefonds voor achterstallige huur


De Vlaamse overheid start begin volgend jaar met een huurgarantiefonds dat tijdelijk afbetalingen overneemt wanneer huurders uit hun huis gezet dreigen te worden. Op die manier is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en worden huurders met financiële problemen niet van de ene op de andere dag op straat gezet, zegt minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A).

De jongste jaren worden steeds meer gezinnen uit hun woning gezet omdat ze de huur niet meer kunnen betalen, berichtte De Standaard in haar maandagkrant. Vaak zijn er financiële problemen door ziekte, werkloosheid of een echtscheiding. Wanneer deze huurders, die het sowieso meestal al niet breed hebben, op straat komen te staan, is dat een bijkomende pijnlijke ervaring.

Ook voor de verhuurder is zo’n situatie geen goede zaak. De kosten en gemiste inkomsten zetten sommige eigenaars er toe aan hun huur op te slaan om zich in te dekken tegen nieuw inkomstenverlies. Andere verhuurders verkopen hun eigendom, wat het aanbod en dus de prijzen doet stijgen.

Het huurgarantiefonds dat minister Van den Bossche nu heeft uitgewerkt moet dergelijke scenario’s helpen voorkomen. Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten. Wanneer een huurder niet kan voldoen aan het afbetalingsplan dat de rechter in geval van wanbetaling oplegt, neemt het fonds voor maximaal 2.700 euro of drie maanden huur op zich. Dat geld wordt later in principe teruggevorderd, tenzij de betrokkene zelf langdurig ziek is, werkloos is of moet rondkomen met een inkomen lager dan het leefloon.
Financiering

Het fonds wordt vooral gefinancierd door de Vlaamse overheid, maar ook door de bijdragen van de eigenaars. De Vlaamse overheid stopt er nu al 4,8 miljoen euro in en doet daar elk jaar 1,6 miljoen euro bij.

Het huurgarantiefonds kwam tot stand in overleg met vertegenwoordigers van de huurders en verhuurders, deurwaarders en vrederechters. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat is positief over de maatregel. ‘Voor de eerste keer hebben we te maken met een minister van huisvesting die met de eigenaars-verhuurders rekening houdt’, zegt voorzitter Fred Niemans.

Ook de vastgoedsector wil het fonds alle kansen geven. ‘De immosector wil het fonds maximale slaagkansen geven en ziet het als een eerste voorname stap om de situatie op de private huurmarkt te verbeteren’, zeggen sectorvertegenwoordigers CIB Vlaanderen en BIV in een gezamenlijke reactie. Zij hopen wel ‘dat dit niet de laatste belangrijke steunmaatregel is om de krapte op de vrije huurmarkt te verhelpen’.

Verhuurplan

Minister Van den Bossche zegt dat het huurgarantiefonds kadert in het Vlaamse verhuurplan, een reeks maatregelen ter verbetering van de Vlaamse huurmarkt. Dat plan omvat onder meer de huurpremie voor wie langer dan vijf jaar op een sociale woning wacht, de huursubsidie voor wie van een slechte naar een betere woning verhuist. Verhuurders kunnen via een premie hun woningen zo goed als gratis isoleren. En het aanbod van huurwoningen via sociale verhuurkantoren is op drie jaar tijd met dertig procent gestegen.

Artikel van de Standaard


Andere nieuwsberichten:


 • Wegvallen woonbonus versus verlagen registratierecht

  Lees meer
 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer