Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Nog vˇˇr het einde van het boekjaar een pand kopen?


Uw vennootschap staat op het punt om het compromis voor de aankoop van een gebouw te tekenen. Volstaat dat om nog dit boekjaar het pand al te mogen afschrijven of kan dat pas in 2015, nadat de notariŰle akte verleden is?
Afschrijven op basis van compromis?
Einde boekjaar in zicht. Boekjaar 2014 is weer stilaan op zijn einde en wat extra kosten zouden nog welkom zijn. Via de afschrijvingen op het pand dat u op het oog heeft, zou u meteen serieus wat extra kosten kunnen boeken.

Tip. Is uw vennootschap een kmo (volgens art. 15 W.Venn.) , dan mag zij meteen de afschrijving van een heel jaar in kosten nemen, ook al wordt het pand pas in december gekocht. Een kmo is immers niet verplicht om zgn. pro rata af te schrijven (art. 196, ž2, 1░ WIB 92) .

Compromis kan voldoende zijn. Fiscaal gezien mag u beginnen af te schrijven vanaf de zgn. eigendomsoverdracht, ook al is de investering nog niet geleverd (Comm. IB 61/84, lid 2, 2░) . Vermits er volgens het Burgerlijk Wetboek sprake is van een eigendomsoverdracht zodra er tussen de koper en verkoper overeenstemming is over het voorwerp en de verkoopprijs (art. 1583 BW), zou u kunnen concluderen dat een compromis, nog ondertekend in 2014, volstaat. Daaruit blijkt immers die overeenstemming over het voorwerp en de prijs...

Wat met voorwaarden in compromis?
Eigendomsvoorbehoud. De verkoper zal meestal willen dat de overdracht van eigendom niet gebeurt bij het sluiten van het compromis, maar bij het verlijden van de authentieke akte. Voor de fiscus is echter het moment van de eigendomsoverdracht van belang.

Lening vastkrijgen. Voor de koper kan dan weer een zgn. opschortende voorwaarde van belang zijn. Hij heeft er immers belang bij dat er geen eigendomsoverdracht is als hij bv. binnen de maand na het compromis geen financiering vastkrijgt.

Wat vindt de fiscus daarvan? Die zou kunnen stellen dat door de voorwaarde van eigendomsvoorbehoud tot aan de notariŰle akte in 2015, er voordien onmogelijk sprake kan zijn van een eigendomsoverdracht. Op basis daarvan kan hij dus uw afschrijving voor boekjaar 2014 verwerpen...

Hoe kunt u zich verdedigen?
Op basis van de boekhoudregels. U mag immers als koper, ook bij een eigendomsvoorbehoud, toch al vanaf het compromis het gebouw als investering boeken en erop afschrijven (CBN-advies 106/4) . Bovendien is er geen specifieke fiscale regel daarover, zodat het boekhoudrecht ook fiscaal gezien doorwerkt (Cass., 20.02.1997).

NegotiŰren met de verkoper. U kunt als koper ook trachten om uw verkoper ervan te overtuigen in het compromis op te nemen dat de eigendom al overgaat bij het compromis, maar de overeenkomst (en de eigendomsoverdracht) ontbonden wordt (worden) zo u als koper bv. binnen de maand uw financiering niet rond krijgt.

Tip. Mocht uw verkoper dat niet willen, dan kunt u eventueel een boetebeding voorstellen, waarbij u desgevallend een geldsom verschuldigd bent.

Voorschot betalen. In plaats van dat de verkoper meteen aan u zijn eigendom moet overdragen, kunt u zelf bv. meer dan het gebruikelijke 10% voorschot op de verkoopprijs betalen bij de ondertekening van het compromis. Op die manier kunt u, zonder enige fiscale discussie, alvast op dat bedrag afschrijven (Comm. IB nr. 61/85) .
Bron: Tips en advies 02/12/2014


Andere nieuwsberichten:


 • Wegvallen woonbonus versus verlagen registratierecht

  Lees meer
 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in BelgiŰ vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer