Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!


Door de zgn. zesde staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de woonbonus. Voor het Vlaams gewest zal er alvast het een en ander bijgestuurd worden. Wat verandert er precies en vanaf wanneer dan?

Voorbeeld woonbonus
De woonbonus vandaag
Wat? Zoals u weet, is de woonbonus een fiscaal voordeel waarop u recht heeft wanneer u een hypothecaire lening aangaat met een looptijd van minstens 10 jaar om uw ‘enige en eigen’ woning te kopen, te bouwen of te verbouwen.

Hoeveel fiscale aftrek? De interesten, kapitaalaflossingen en de premie schuldsaldoverzekering tezamen, mag u voor € 2.280 per persoon (inkomstenjaar 2014) in uw privéaangifte aftrekken, te verhogen met € 760 voor de eerste tien jaren en nog eens met € 80 extra als er minstens drie kinderen ten laste zijn op 1 januari 2015. Zo geeft de woonbonus dus een maximale aftrek van € 3.120 per persoon of € 6.240 voor een koppel.

Aftrek wordt belastingvermindering. Een beetje technisch misschien, maar daar waar nu de woonbonus een fiscaal voordeel oplevert tegen het hoogste tarief waaraan u belast wordt (max. 50%), heeft de regering die aftrek reeds gewijzigd in een uniforme belastingvermindering van 45% voor alle gewesten, met ingang van 01.01.2015. De hoogte van uw inkomsten is dus niet meer relevant. Het is nu aan elk gewest apart om te bepalen of ze dat tarief van 45% behouden of niet.

Wat verandert er in Vlaanderen?
Krijtlijnen bekend. Voor de precieze details over de bijsturing van de woonbonus is het nog wachten op de definitieve wetteksten. Uit het Vlaamse regeerakkoord van 23.07.2014 kan echter al heel wat afgeleid worden. Eens kijken dus...

Wijziging aan bestaande leningen? Neen! Loopt uw woonbonuslening bv. al sinds 2009, dan wijzigt er voor u in principe niets. Het regeerakkoord stelt immers dat de woonbonus voor bestaande contracten behouden blijft.

Let op! De woonbonusbedragen (€ 2.280, € 760 en € 80) worden vanaf inkomstenjaar 2015 niet meer geïndexeerd, terwijl dat tot nog toe wel gebeurde.

Wat als u in 2014 uw woonbonuslening sluit? Uit het regeerakkoord blijkt dat ook ‘contracten’ die uiterlijk op 31.12.2014 afgesloten zijn, onder hetzelfde fiscaal regime vallen als de bestaande woonbonusleningen. Behalve de niet-indexering, wijzigt er voor die leningen dus ook niets.

Let op! Het volstaat niet dat u op 31.12.2014 een lening bekomen heeft bij uw bank. Het is de datum waarop de authentieke leningsakte voor de notaris verleden is, die doorslaggevend is.

Wat met leningen vanaf 01.01.2015? Daarvoor wijzigt er wel wat, lees: u gaat er fiscaal op achteruit! Voor een woonbonuslening gesloten vanaf 01.01.2015 daalt immers het basisbedrag van de woonbonus van € 2.280 tot € 1.520. De verhoging van € 760 gedurende de eerste tien jaar blijft wel behouden. Daarnaast wordt de belastingvermindering die federaal op 45% gezet werd, door Vlaanderen teruggeschroefd tot 40%.

Tip 1. Heeft u plannen om een gezinswoning te kopen, tracht die aankoop dan rond te hebben uiterlijk op 31.12.2014. Fiscaal gezien wint u daardoor jaarlijks zo’n € 1.300 per jaar en per gezin.

Tip 2. Voor de fiscale gevolgen bij aankoop van een tweede woning geldt dit niet. Daarvoor blijft immers de federale overheid bevoegd.

Voor woonbonusleningen gesloten vanaf 01.01.2015 ziet het ernaar uit dat het maximale bedrag teruggeschroefd wordt van € 3.120 naar € 2.360 per persoon. Bovendien krijgt u nog maar een fiscaal voordeel van 40%, terwijl dat nu doorgaans 50% is. Koop dus indien mogelijk nog dit jaar uw enige en eigen woning.

Bron: Tips en advies 12.08.2014


Andere nieuwsberichten:


 • Wegvallen woonbonus versus verlagen registratierecht

  Lees meer
 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Geen band met de eigen streek meer aan te tonen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer