Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Vastgoedcoach

TIPS, ADVIES EN INFO IVM VASTGOED

Geen band met de eigen streek meer aan te tonen


Op 7 november 2013 maakte het Grondwettelijk Hof brandhout van belangrijke bepalingen van het grond- en pandendecreet. Waarover gaat het precies en wat zijn de gevolgen van dit arrest voor verkopen uit het verleden?
Koper heeft een band met de streek...
Even opfrissen... Sinds 1 september 2009 mochten bepaalde gronden en panden door het grond- en pandendecreet enkel verkocht worden aan kopers die een ‘band’ hebben met de gemeente. De verkoop kon dus enkel doorgaan indien een commissie vond dat de koper inderdaad zo’n band had, bv. omdat hij woonde of werkte in die gemeente.


Van toepassing in 68 gemeentes. Het gaat om gemeentes in de grensstreek met Nederland, in veel kustgemeentes, in Leuven, Antwerpen, Gent, enz.

Let op! Die voorrang gold wel enkel in zgn. woonuitbreidingsgebieden en dus bijlange niet voor alle verkopen in die gemeentes.

Nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof? Inderdaad. Het Hof vernietigde op 7 november 2013 deze regeling omdat ze volgens haar in strijd is met bepaalde Europese principes.

Wat is precies het gevolg?
Geen band met de streek meer nodig? Daar komt het inderdaad op neer. Door de vernietiging van het decreet moet u vanaf nu geen rekening meer houden met deze spelregels en kunt u ook in deze gemeentes verkopen aan iemand die geen band heeft met de gemeente. Waarschijnlijk komt er in de toekomst een nieuwe regeling, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Het is m.a.w. nu het ideale moment om een dergelijke grond of pand te verkopen...

Zijn verkopen uit het verleden nog geldig? Ja, toch wel. Voor de koper van zo’n grond of een pand is er geen gevolg. De verkoop blijft ook na het arrest geldig. De vernietiging van het arrest zal daar niets aan veranderen.

Verkoper kan iets uit de brand slepen... Mogelijk heeft hij immers recht op een schadevergoeding. Dit is het geval indien hij uiteindelijk onder de marktprijs moest verkopen of indien het langer duurde voor hij een koper vond. Specialisten ter zake stellen immers dat dit arrest een basis kan vormen om een schadevergoeding te eisen van de Vlaamse overheid.

Tip. Ook zijn er kandidaat-kopers benadeeld omdat ze uiteindelijk niet konden kopen bij gebrek aan een band met de streek. Mogelijk kunnen ook zij hiervoor een schadevergoeding bekomen...

Nog andere bepalingen vernietigd?
Sociale last bij nieuwbouwprojecten. Het decreet voorzag eveneens dat bij ieder nieuwbouwproject van enige omvang, projectontwikkelaars verplicht een minimumaantal sociale woningen moeten voorzien.

Ook die verplichting geldt niet meer... Het arrest vernietigt ook deze regeling. Wat hiervan precies de gevolgen zijn, is momenteel nog niet zo duidelijk, omdat hier niet alle bepalingen vernietigd zijn. Mogelijk zullen bepaalde projectontwikkelaars een schadevergoeding kunnen eisen. Zeker is wel dat het afleveren van bouwvergunningen voor dergelijke projecten door de grote onduidelijkheid die er momenteel is, ongetwijfeld vertraging zal oplopen.

De Vlaamse overheid kan door de vernietiging van het grond- en pandendecreet niet langer eisen dat bepaalde kopers een band met de streek moeten hebben. Compromissen uit het verleden blijven geldig. Wijs de verkoper er wel op dat hij mogelijk recht heeft op een schadevergoeding.

Bro,: Tips en advies 03/12/2013


Andere nieuwsberichten:


 • Wegvallen woonbonus versus verlagen registratierecht

  Lees meer
 • Het bouw-ABC: ben jij nog mee?

  Lees meer
 • Asbestinformatieplicht

  Lees meer
 • 7 dingen die je moet weten over de betonstop

  Lees meer
 • Normen en wetten: dit verandert er voor jou in 2019

  Lees meer
 • De woningpas, kunt u die nu direct al gebruiken?

  Lees meer
 • Conformiteitsattest voor (huur)woningen?

  Lees meer
 • Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

  Lees meer
 • Waarom je wel in vastgoed moet investeren

  Lees meer
 • Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

  Lees meer
 • Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

  Lees meer
 • Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

  Lees meer
 • Weldra 7% registratierecht op gezinswoning?

  Lees meer
 • Wonen in 2025: 8 voorspellingen

  Lees meer
 • Bescheiden woning kopen geen garantie meer op lage belasting

  Lees meer
 • De koper wil goed verzekerd zijn vanaf het compromis...

  Lees meer
 • Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd Huurwaarborg van 2 naar 3 maa

  Lees meer
 • Uw huurder heeft last van uw andere huurders...

  Lees meer
 • De verkoop van een onroerend goed en de meerwaardebelasting

  Lees meer
 • Geen reden om te panikeren over huizenmarkt

  Lees meer
 • Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  Lees meer
 • 6 budgetfouten die nieuwe huiseigenaars maken

  Lees meer
 • Zo bepaal je de juiste prijs voor je woning

  Lees meer
 • Is uw woonbonuslening ook aan een herfinanciering toe?

  Lees meer
 • Woningprijzen stabiliseren ondanks stormloop op vastgoed

  Lees meer
 • Hypotheekrentes (alweer) historisch laag

  Lees meer
 • Moet uw huurder u minder betalen als hij kinderen heeft?

  Lees meer
 • Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

  Lees meer
 • Renovatiepremie aanvragen kan weer

  Lees meer
 • Mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

  Lees meer
 • Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur?

  Lees meer
 • Zelf een afbetalingsplan voorstellen aan uw huurder?

  Lees meer
 • Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

  Lees meer
 • Kadastraal inkomen aanpassen via een nieuw systeem?

  Lees meer
 • Nog steeds intersseant om een aankoop van onroerende goed te overwegen

  Lees meer
 • Verbouwing tegen 6 % BTW kan nog hele jaar 2015!

  Lees meer
 • Huizenmarkt verteert afbouw woonbonus

  Lees meer
 • Klein beschrijf als de oude woning nog te koop staat?

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Een deel van uw woning verhuren...

  Lees meer
 • Nog vóór het einde van het boekjaar een pand kopen?

  Lees meer
 • Dakisolatie: om rekening mee te houden!

  Lees meer
 • Nu het dak van uw huurwoning isoleren?

  Lees meer
 • Oude woonbonus ook voor wie nu nog snel bouwgrond koopt? Enkel fiscaal voordee

  Lees meer
 • Uw huurder betaalt zijn waterfactuur niet, uw probleem?

  Lees meer
 • Verhoging van bepaalde registratierechten...

  Lees meer
 • Gesplitste aankoop van een nieuwbowu, kan dat?

  Lees meer
 • Garantiefonds voor achterstallige huur

  Lees meer
 • Grondwettelijk Hof vernietigd Vlaams grond en pandendecreet

  Lees meer
 • Er komt een hogere energiepremie voor wie tegelijk zijn muur isoleert en de rame

  Lees meer
 • strengere energie-eisen voor nieuwe gebouwen Nieuwe normen voor cashbetalingen

  Lees meer
 • Vanaf 2014 geen cashbetaling meer?

  Lees meer
 • Enkel bij nieuwbouw een postinterventiedossier nodig?

  Lees meer
 • Wacht niet te lang meer om een huis of appartement aan te kopen

  Lees meer
 • Zonder plaatsbeschrijving, geen schade?

  Lees meer
 • Een opzeg mogelijk voor huur van korte duur?

  Lees meer
 • Twee handige websites

  Lees meer
 • Wij hebben zonet een huis gekocht bij immobilien Romain

  Lees meer
 • U krijgt een huurder in de plaats

  Lees meer
 • Trend van dalende woonleningen zet zich voort

  Lees meer
 • Kan de strafrechter optreden als uw buren te ver gaan?

  Lees meer
 • Worden gerenoveerde appartementen duurder?

  Lees meer
 • Woonbonus wordt bijgestuurd in Vlaanderen!

  Lees meer