Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid


HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Vrijdag 18 oktober 2019Huidige pagina: Expertises & schattingen
Expertises = bespreking van (de staat van) een eigendom
Schattingen = waardebepaling

Wat?
Traditionele woning
Residentieel vastgoed
Commerci�le panden
Gronden

Aard?
Voor banken -> leningen
Particulier -> waardebepaling naar verkoop of verhuur toe.
Nalatenschappen -> erfenissen (voorafgaande schatting), schenkingen.

Gratis schatting
Indien binnen het jaar de verkoop van Uw eigendom door ons kantoor wordt gerealiseerd.

Expertises = description de l'�tat d'une propri�t�
Evaluations = fixation de la valeur

Quoi?
Maisons traditionelles
Biens r�sidentiels
Biens commerciaux
Terrains

Nos clients?
Banques -> emprunts
Particuliers -> �valuations dans le cadre de la vente, ou la location.
Successions -> "Expertise pr�alable" - donations, etc.,...

Evaluation gratuite
De votre bien, en cas de Vente, r�alis�e par notre agence dans les d�lais d'une ann�e.