HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Zondag 24 juni 2018Huidige pagina: Expertises & schattingen
Expertises = bespreking van (de staat van) een eigendom
Schattingen = waardebepaling

Wat?
Traditionele woning
Residentieel vastgoed
Commerciële panden
Gronden

Aard?
Voor banken -> leningen
Particulier -> waardebepaling naar verkoop of verhuur toe.
Nalatenschappen -> erfenissen (voorafgaande schatting), schenkingen.

Gratis schatting
Indien binnen het jaar de verkoop van Uw eigendom door ons kantoor wordt gerealiseerd.

Expertises = description de l'état d'une propriété
Evaluations = fixation de la valeur

Quoi?
Maisons traditionelles
Biens résidentiels
Biens commerciaux
Terrains

Nos clients?
Banques -> emprunts
Particuliers -> évaluations dans le cadre de la vente, ou la location.
Successions -> "Expertise préalable" - donations, etc.,...

Evaluation gratuite
De votre bien, en cas de Vente, réalisée par notre agence dans les délais d'une année.