HOME | SITEMAP | LINKS | LANDMETEN |

Zondag 24 juni 2018Huidige pagina: Beheer
U hebt het te druk, U worstelt met veel vragen en de papierwinkel groeit U boven het hoofd?
 • Wat zijn mijn rechten?
 • Wanneer en hoeveel mag ik indexeren?
 • Welke lasten zijn voor de eigenaar en welke voor de huurder?
 • Hoe en wanneer maak ik een einde aan het lopende huurcontract?
 • Wie maakt een plaatsbeschrijving, en zorgt voor de borg?
 • Is er een bodemattest nodig bij een handelshuur?
 • Wat als er brand uitbreekt?
 • Er moeten kosten gemaakt worden: wie spreek ik aan, hoe volg ik alles op?
 • Wat is een EPC, wanneer heb ik dat nodig?
 • ...
Van al deze slommer kunnen wij U verlossen, indien U ons het beheer van Uw eigendom(men) toevertrouwt.

Let op! Wij innen nooit huurgelden, deze dienen steeds op Uw rekening te worden overgeschreven!
 • Quels sont mes droits?
 • Quand et combien puis-je indexer?
 • Quels frais sont à charge du propriétaire, ou du locataire?
 • Comment et quand puis-je mettre fin au contrat de bail?
 • Qui dresse le PV d'état des lieux, qui se charge de la garantie?
 • Une attestation de la qualité du sol, est-elle nécessaire pour un bail commercial?
 • Que se passe-t'il en cas d'incendie?
 • Il y a des frais, qui dois-je contacter, comment suivre le dossier?
 • EPC, c’est qoui, quand en ai je besoin?
 • ...
Nous pouvons vous débarasser de tous ces tracas, si vous nous confiez la gérance de vos biens.

ATTENTION! Nous ne perçevons jamais de loyers. Ceux-ci sont directement versés sur votre compte-courant.